Συνέδριο Κινήματος Αλλαγής: Πως θα εκλεγούν οι σύνεδροι

Την εγκύκλιο που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον θα εκλεγούν οι σύνεδροι του Κινήματος Αλλαγής εξέδωσε η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαδικασιών και Δεοντολογίας.

Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή συνέδρων για το Συνέδριο που θα γίνει στις 16 – 18 Μαρτίου, έχουν όλοι ψήφισαν στις εκλογές της 12ης Νοεμβρίου καθώς και όσα μέλη εγγραφούν στην ιστοσελίδα kinimaallagis.gr έως τις 26 Φεβρουαρίου.

Μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου μπορεί να γίνει και η επικαιροποίηση των στοιχείων

Για την επικαιροποίηση δεν απαιτείται η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του εκλογέα. Ούτε απαιτείται η καταβολή εισφοράς η οποία θα καταβληθεί την ώρα άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος.

Οποιος κατά τις εκλογές της 12ης Νοεμβρίου έχει ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα και επιθυμεί να ψηφίσει και στις εκλογές της 4ης Μαρτίου σε διαφορετικό εκλογικό κέντρο οφείλει να το δηλώσει υποχρεωτικά κατά την επικαιροποίηση των στοιχείων, έως τις 26 Φεβρουαρίου.

Το Κίνημα Αλλαγής θα αναρτήσει την 1η Μαρτίου στην ιστοσελίδα του τον πλήρη κατάλογο των εκλογικών κέντρων.