Αποδοχή των προτάσεων του Λ. Αυγενάκη, στην Σύνοδο Υπουργών Αθλητισμού της ΕΕ

Τι ζητήματα αφορούν οι ελληνικές προτάσεις

«Πλήρης στήριξη στην Ουκρανία και καθολική εφαρμογή των Ολυμπιακών Ιδεωδών, για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αθλητισμού» ήταν η πρόταση του Υφυπουργού Αθλητισμού στην συζήτηση περί «υπεράσπισης και προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού και της οργάνωσής του».

propoli

Με την ομόφωνη έγκριση των ρηξικέλευθων ελληνικών προτάσεων στα Συμπεράσματα της ενότητας συζήτησης «Ο αθλητισμός και η σωματική δραστηριότητα, ως υποσχόμενος μοχλός για τη διαμόρφωση συμπεριφοράς για βιώσιμη ανάπτυξη», ολοκληρώθηκε στο Λουξεμβούργο η Σύνοδος των Υπουργών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή του κ. Αυγενάκη.

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού εισέπραξε με ικανοποίηση τον ενθουσιασμό και την πλήρη αποδοχή των ομολόγων του για τις σημαντικότατες ελληνικές παρεμβάσεις στο κείμενο των Συμπερασμάτων, περί του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο Αθλητισμός, ώστε οι συμπεριφορές όλων να ευνοούν την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Οι ελληνικές προτάσεις αφορούν στα κάτωθι σημεία:

στην πρωτοβουλία για εθελοντές Sport Ambassadors, (αθλήτριες και αθλητές «πρεσβευτές» προς την κοινωνία και ιδιαίτερα τις νέες γενιές, των αρχών και των αξιών του αθλητισμού),
    στην έννοια του fair play, της διαφάνειας και της καθαρότητας των αθλητικών αγώνων, τη διεύρυνση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και τον συνδυασμό τους με τομείς του Αθλητισμού,
    στη μεγάλη σημασία που έχει η εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων,
    στην ανάγκη μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στις αθλητικές υποδομές και εγκαταστάσεις,
    στην αξία της επαναχρησιμοποίησης των αθλητικών οργάνων και όχι μόνο της ανακύκλωσής τους.

    Στη Σύνοδο συζητήθηκε ακόμα η «προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού και της οργάνωσής του» και ποιον ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι αθλητικοί φορείς για την υπεράσπισή τους, υπό το πρίσμα της εισβολής στην Ουκρανία.

    Ο κ. Αυγενάκης εξέφρασε για άλλη μια φορά «την πλήρη συμπαράστασή μας στο σκληρά δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό», υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα, η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και των Ολυμπιακών Αρχών, η κοιτίδα του αθλητικού ιδεώδες, παραμένει αταλάντευτα σθεναρός θεματοφύλακας και υποστηρικτής των αρχών του Ολυμπισμού» και τόνισε πως «μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει όραμα, υπάρχουν απαντήσεις. Οι Ολυμπιακές αξίες, οι Ολυμπιακοί θεσμοί και οι Ευρωπαϊκές αξίες μπορούν να αποτελέσουν μέρος αυτών των εξελίξεων. Η δύναμη του αθλητισμού είναι τεράστια και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά».

    Ο Υφυπουργός Αθλητισμού επισήμανε ότι «στον πυρήνα της Ολυμπιακής ιδέας βρίσκεται η ειρηνική συνύπαρξη και η συνεργασία μεταξύ των λαών. Ο Ολυμπισμός είναι αυτός που καταδεικνύει ότι η ειρήνη, η αλληλεγγύη, το ευ αγωνίζεσθαι και η ευγενής άμιλλα είναι απαραίτητα συστατικά για τις κοινωνίες που θέλουμε να έχουμε. Με καλλιεργημένους, ελεύθερους και δημοκρατικούς πολίτες, που ενδυναμώνουν και θωρακίζουν τις ανθρώπινες αξίες, τον σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων, την ειρήνη, την ισότητα, την ελευθερία, το δίκαιο, τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, τη συναδέλφωση των λαών, την αξία του αγώνα στην ανθρώπινη ζωή και την έννοια της εκεχειρίας! Αξίες, που σήμερα είναι πιο επίκαιρες από ποτέ», καταλήγοντας πως «η ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αθλητισμού, βασισμένου στις αξίες που προανέφερα, μπορεί να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό».

    Επιπλέον, στο Γεύμα των Υπουργών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητήθηκε η «Ισότητα των Φύλων στον Αθλητισμό», εστιάζοντας στα μέτρα και στις πολιτικές που θα επιτρέψουν μία καλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στη διοίκηση του αθλητισμού.

Ο κ. Αυγενάκης είχε την ευκαιρία να θυμίσει ότι η χώρα μας έλαβε τα συγχαρητήρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (E.I.G.E.), επειδή στον ν. 4726/2020 προωθήθηκε η εκπροσώπηση και των δύο φύλων στις διοικήσεις των αθλητικών φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η ισορροπία των φύλων σε αθλητικούς οργανισμούς και να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε αθλητικούς συλλόγους/σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες.

Κι όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού στους ομολόγους του, είχαμε αύξηση 30% στις γυναίκες που εκλέχτηκαν Πρόεδροι σε Ομοσπονδίες στις εκλογές του 2021.

Περαιτέρω, ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε στο σύστημα αξιολόγησης «ΧΙΛΩΝ», βάσει του οποίου οι αθλητικές Ομοσπονδίες λαμβάνουν το ποσό της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης και η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης αποτελεί ένα από τα κριτήρια, με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, αλλά και στη στήριξη αθλημάτων όπου η συμμετοχή των γυναικών δεν είναι προβεβλημένη, όπως π.χ. το ποδόσφαιρο γυναικών.

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
 
 

Loading