Καίριες διευκρινίσεις έδωσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος για τις αποζημιώσεις των στελεχών του Στρατού Ξηράς

Ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε σε ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, σχετικά με τις αποζημιώσεις των στελεχών του Στρατού Ξηράς

Ειδικότερα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, απάντησε σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Οικονομικές Αποζημιώσεις ένεκα των περιπόλων πυρασφάλειας, των ασκήσεων και της εκτέλεσης υπηρεσιών αργιών, των στελεχών του Στρατού Ξηράς».

propoli

«Η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών και αποζημιώσεων ανήκει αποκλειστικά στο υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξεύρεσης πόρων, προβαίνοντας σε τακτικές και έκτακτες καταβολές αποζημίωσης, οσάκις το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια του εκτελούμενου προϋπολογισμού», διαβεβαίωσε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ειδικότερα ο κ. Παναγιωτόπουλος διευκρίνισε σχετικά με τις αποζημιώσεις:

Για την αποζημίωση του προσωπικού για την συμμετοχή του στην κατάσβεση των πυρκαγιών

Έχουν αναληφθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την ενίσχυση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ώστε να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των υπόψη απαιτήσεων.

Για την αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης

Βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) είναι η προώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ για την αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, ώστε να εκκινήσει εκ νέου προσπάθεια ρύθμισης του θέματος.

Η μη συνδρομή του προαπαιτούμενου της εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης καθιστά ανίσχυρη την έκδοση της ΚΥΑ για την αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, ώστε να εκκινήσει εκ νέου προσπάθεια ρύθμισης του θέματος και μετακυλίει το χρόνο έκδοσής της, προς αποτροπή δημοσιονομικών αποκλίσεων.

Όπως είναι ευνόητο, η θέση αυτή του ΥΠΟΙΚ πηγάζει από την υποχρέωση διαφύλαξης της ακεραιότητας του κρατικού προϋπολογισμού (Π/Υ) και την κάλυψη των έκτακτων δημοσιονομικών αναγκών στα όρια του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Για τις αποζημιώσεις για εκτέλεση υπηρεσιών αργιών

Κατά το προηγούμενο διάστημα κατόπιν σχετικής προβολής απαίτησης, αναζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης του Π/Υ του ΓΕΣ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη καταβολή των δικαιούμενων αποζημιώσεων για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς (ΣΞ). Απότοκο των συντονισμένων ενεργειών της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ σε αγαστή συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ, ήταν η ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ και συνακόλουθα του ΓΕΣ, με αποτέλεσμα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις, προκειμένου να καταβληθεί στα στελέχη του ΣΞ η αποζημίωση για την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες και τις τοπικές αργίες για το έτος 2020. Η εν λόγω καταβολή αποζημιώσεων ολοκληρώθηκε εντός Αυγούστου 2021.

Για την συμμετοχή του προσωπικού σε περιπολίες πυρασφάλειας:

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 200/1993 (Α΄75), στους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, που εκτελούν περιπολίες σε δασικές περιοχές, με σκοπό την αποτροπή και τον έγκαιρο εντοπισμό των πυρκαγιών, καθώς και σε όσους συμμετέχουν στην κατάσβεση αυτών και απομακρύνονται από τις μονάδες τους, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα εκτέλεσης υπηρεσίας για όλες τις ημέρες απασχόλησής τους, ανεξαρτήτως της απόστασης από την μονάδα υπηρέτησής τους. Επιπλέον, με το άρθρο 13 του παραπάνω Π.Δ., τα ανωτέρω οδοιπορικά έξοδα, δεν υπόκεινται στο ανώτατο όριο ημερών εκτός έδρας, για το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί αποζημίωση κατά μήνα στο κινούμενο για εκτέλεση υπηρεσίας στρατιωτικό προσωπικό.

Η καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων πραγματοποιείται, ύστερα από την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, από τους ενδιαφερομένους, στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, εντός εύλογου χρόνου, και βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού των Γενικών Επιτελείων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν διαπιστωθεί προβλήματα, γνωστοποίησε περαιτέρω.

Δείτε επίσης: Θ. Καράογλου: «Ο λογαριασμός των…σπασμένων να πηγαίνει στο σπίτι αυτών που προκάλεσαν τις ζημιές»

Loading