(ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)

Κατατέθηκε η τροπολογία με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός στην 86η ΔΕΘ

Η τροπολογία με τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ κατατέθηκε στη Βουλή.

propoli

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με την προωθούμενη ρύθμιση προβλέπεται μεταξυ αλλων :

Α. τις διατάξεις υπόψη τροττολογίας ρυθμίζονται διάφορα Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα:

  1. Καταργείται ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από Γ.1.2023 και εφεξής.

2.α. Επιδοτείται, από Κρατικό Προϋπολογισμό, κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται εσωτερική αγορά από 15η Οκτωβρίου 2022 έως 3111 Δεκεμβρίου 2022. ύψος επιδότησης ορίζεται 0,20 ευρώ ανά λΙτρο.

β. Τίθενται εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά διαδικασία χορήγησης επιδότησης, μηχανισμό εκκαθάρισης, καθώς και δυνατότητα παράτασης και αναπροσαρμογής του επιδότησης.

  1. Εξαιρούνται από υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος: – και για φορολογικό 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά 2019-2021),
    οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα (5) από ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.
  • για φορολογικό 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν προηγούμενο φορολογικό συνολικό χρόνο απασχόλησης των εργαζομένων τους, εργασίας πλήρους απασχόλησης ένα (1) έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον Τριών (3) του έτους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Δείτε επίσης: Παρακολουθήσεις: Αύριο συνεχίζεται η κατάθεση του προέδρου της ΑΔΑΕ

Loading