Οικολόγοι Πράσινοι: Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας για τα ναυπηγεία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων που πραγματοποίησαν οι Οικολόγοι Πράσινοι με τους με εκπροσώπους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, βρέθηκαν η βιώσιμη ανάπτυξη του Πειραιά και των ναυπηγείων.

Η ναυπηγοεπισκευαστική ήταν το πρώτο ζήτημα που συζητήθηκε στη συνάντηση των δύο πλευρών, λόγω της προοπτικής για εγκατάσταση ναυπηγείου στη ζώνη από τον ΟΛΠ και την COSCO. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η διασφάλιση της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες τους.

propoli

Υπογράμμισαν πως τα μικρά ναυπηγεία θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν μηχανολογικά, αλλά κυρίως ως προς τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας τους. Για να υλοποιηθεί αυτό, χρειάζονται κίνητρα και στήριξη, ενώ έμφαση δόθηκε επίσης, τόσο στην υψηλή ποιότητα τεχνογνωσίας που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις της περιοχής, όσο και στην αποτελεσματικότητα και ποιότητα του έργου που παράγεται.

Αντίθετα, η ανάπτυξή της ναυπηγοεπισκευαστικής κοντά στην οικιστική ζώνη και η όχληση που προκύπτει οφείλει να εξασφαλίσει ισόρροπη ανάπτυξη, αποκατάσταση του περιβάλλοντος και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν, τόνισαν οι δύο πλευρές.

Επιπρόσθετα, η δια βίου μάθηση για τους τεχνίτες της ναυπηγοεπισκευαστικής αφορούσε ένα από τα θέματα συζήτησης, προκειμένου να ενημερώνονται για νέες πρακτικές, για θέματα ασφαλείας αλλά κυρίως για λόγους πιστοποίησης.

Στόχος του ΕΒΕΠ αποτελεί η δημιουργία ενός Ταμείου που θα μπορεί να προσφέρει μόνιμη απασχόληση στους επαγγελματίες ενός κλάδου, που γνωρίζει μεγάλες περιόδους ανεργίας.

Επίσης, συζητήθηκε η ψηφιακή γνωστοποίηση για τη δημιουργία ηλεκτρονικής άδειας επισκέπτη στα διερχόμενα πλοία, όπως και το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο εργαζομένων για την άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση του λιμεναρχείου και του ΙΚΑ.

Συζητήθηκε η ανέλκυση πλοίων από την ακτογραμμή του Πειραιά προκειμένου να οδηγούνται σε αδειοδοτημένα ναυπηγεία για διάλυση, ενώ επίσης τέθηκε το θέμα της προσαρμογής της κατηγοριοποίησης των αποβλήτων στα ποντοπόρα πλοία.

Προκειμένου να καταγράψουν τις ανάγκες και να διαμορφώσουν μια πολιτική ατζέντα όπου η κυκλική οικονομία, οι πράσινες θέσεις εργασίας και η ισόρροπη πράσινη ανάπτυξη θα αποτελέσουν για όλους βασικό, κοινό παρονομαστή, οι Οικολόγοι Πράσινοι, μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με όλους τους παραγωγικούς φορείς της χώρας.

Στη συνάντηση με το ΕΒΕΠ, η Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα συνεκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων και η Κατερίνα Λαδοπούλου, εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, συναντήθηκαν με τους κκ. Δημήτρη Μαθιό Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΒΕΠ και Θεόδωρο Πιτσιρίκο Πρόεδρο του Μεταποιητικού Τμήματος του ΕΒΕΠ. Στην συνάντηση παραβρέθηκε και ο κ. Απόλλων Καρακαλάς αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του ΕΒΕΠ.

Δείτε ακόμη:

Hellenic Cables: Σύμβαση με Ηνωμένο Βασίλειο για θαλάσσιο αιολικό έργο

Loading