Στοιχεία Επιχείρησης

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ: POLITIK

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 315, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 54628

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Φ.Μ: 800873046

Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: +302310501850/+306986533609 & [email protected]

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΙΝΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΠΑΤΑΚΙΔΗΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΤΑΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΙΔΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ (DOMAIN NAME): ΠΟΛΙΤΙΚ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε.