Έκθεση UNESCO: 12.480 πρόσφυγες στο ελληνικό δημόσιο σχολείο

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών προσφύγων στο ελληνικό δημόσιο σχολείο αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου…