Στο 60% των ζωνών, αυξάνονται οι αντικειμενικές (aud)

Αύξηση στις αντικειμενικές αξίες στο 60% των ζωνών εισηγείται προς το υπουργείο Οικονομικών το ειδικό σώμα…