Περιφέρεια Αττικής: Καταγγελίες για αδιαφάνεια σε δημοπρατήσεις

Αδιαφάνεια και αυθαιρεσία στις διαδικασίες δημοπράτησης δημοσίων έργων στην Περιφέρεια Αττικής καταγγέλλει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών…