Όσοι αηδιάζουν με τις οσμές του σώματος, προτιμούν… αυταρχικούς ηγέτες!

Όσοι αηδιάζουν εύκολα με τις οσμές του σώματος του δικού τους και των άλλων, όπως του…