Δυσμενή μετάθεση για τον διοικητή του ΑΤ Ψυχικού

Ο διοικητής του ΑΤ Ψυχικού, καθώς επίσης και ο φρουρός είναι αυτοί που θα πληρώσουν το……