Χρ. Μπουκώρος: Να χτίσουμε αξιοπιστία και να τρέξουμε γρήγορα

«Όσο αυξάνεται η αξιοπιστία μας και όσο τρέχουμε γρήγορα προς την επίτευξη των στόχων η αυτονομία…