«Προσπάθεια εκφοβισμού των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης χθες στη Βουλή»

«Η απρόκλητη στόχευση προσώπων και Υπηρεσιών και η αναπαραγωγή ψευδών γεγονότων οδηγούν στον πλήρη αποπροσανατολισμό της…