Η γυναικεία ανεργία και οι τρόποι αντιμετώπισης

Η γυναικεία ανεργία ήταν στο επίκεντρο της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής,…