Γ. Στεργίου: Πολιτική για όλους τους πολίτες

«Η συμμετοχή μου στη συλλογική μας προσπάθεια έχει ως στόχο να συμβάλω και εγώ από την…