Διεθνές συνέδριο για την κλιματική αλλαγή διοργανώνει το ΠΑΜΑΚ

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, οι δυσκολίες που παρουσιάζονται στην σύναψη παγκόσμιων συμφωνιών που αφορούν σημαντικά…