Τα νέα πρόσωπα της ΝΔ Θεσσαλονίκης

Νέα πρόσωπα αναλαμβάνουν θέσεις κλειδιά στη ΝΔ Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης και ανανέωσης του στελεχιακού…