Χρηματιστήριο: Διορθώνει αλλά υπάρχουν εισροές

Δεύτερη ημέρα που η Αθήνα διορθώνει σημαντικά καθώς συνεχίζονται οι πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές, εν όψει…