Ο δυνατός θόρυβος στο εργασιακό περιβάλλον βλάπτει σοβαρά και την καρδιά!

Πλήθος ερευνών δείχνουν ότι ο δυνατός θόρυβος  μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστα αποτελέσματα για την ακοή και…