Πώς υπολογίζεται η αξία ακινήτων που εκπλειστηριάζονται για χρέη στο δημόσιο

Πώς θα υπολογίζεται η εμπορική αξία ακινήτων που κατάσχονται ή εκπλειστηριάζονται για χρέη στο δημόσιο ορίζει…