«Γυναίκα: Η αρχή των πάντων» – Οι γυναίκες μιλούν για τις γυναίκες στην εκδήλωση του Θ.Καράογλου

«Ύμνος» στην πολυδιάστατη φύση της γυναίκας που διαφυλάττει το θεσμό της οικογένειας, διαπρέπει στον επαγγελματικό στίβο…

Τα τελικά αποτελέσματα της γεωφυσικής διασκόπησης του λόφου Καστά

Τα τελικά αποτελέσματα της γεωφυσικής διασκόπησης του λόφου Καστά ανακοινώνουν αύριο στις 9:45 σε συνέδριο στη…