ΕΦΕΤ: Ανάκληση σκευασμένου τυριού και μη αλκοολούχων ποτών

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σκευασμένο τυρί και μη αλκοολούχα ποτά από την αγορά λόγω ύπαρξης παθογόνου μικροοργανισμού.…