Παράταση ζωής για το Mega μέχρι 12 Μαρτίου

Μέχρι τις 12 Μαρτίου πρέπει να καταθέσουν οι νομικοί εκπρόσωποι του Mega υπόμνημα με τις θέσεις…