Μετάθεση για τους δύο στρατιωτικούς από το Πεντάγωνο

Σε μια κίνηση ματ, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση των δύο στρατιωτικών που κρατούνται…