ΥΠΕΝ: «Πλήρως καλυμμένη η συνέχιση λειτουργίας των μονάδων στο Αμύνταιο»

Ότι είναι «πλήρως καλυμμένη η συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων» της ΔΕΗ στο Αμύνταιο αναφέρει το…