Στο μουσείο της Πέλλας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ελληνικότητα της Μακεδονίας και η ιστορική παρακαταθήκη του Φιλίππου του Β’ και του Μεγάλου Αλέξανδρου…