Το Μαρόκο δε θα φιλοξενήσει κανένα κέντρο αιτούντων άσυλο στην ΕΕ

Το Μαρόκο δεν έχει την πρόθεση να διαθέσει οποιοδήποτε τμήμα της επικράτειάς του ως χώρο κράτησης…

Όχι στη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών εκτός της ΕΕ λέει το Μαρόκο

Το Μαρόκο απορρίπτει την ιδέα δημιουργίας κέντρων υποδοχής μεταναστών εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου…