Κάνναβη.. Μην την καπνίζετε, απλά πιείτε!

Το κάπνισμά της έχει κατηγορηθεί από πολλούς , ίσως όχι αδικαιολόγητα καθώς σε πολλές χώρες θεωρείται…

YouTube
YouTube