Στο Λίβανο για παρουσίαση του ελληνικού τουρισμού η Κουντουρά

«Την επιτυχημένη στρατηγική της Ελλάδας στον τουρισμό που έχει αναγνωριστεί από όλους τους διεθνείς φορείς ως…