«Εκ των ων ουκ άνευ η αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία Πολιτείας και Εκκλησίας»

Το έργο της Εκκλησίας διαχρονικώς, αλλά και ειδικότερα τον «εμβληματικό κοινωνικό ρόλο» της κατά την περίοδο…