«Ναι» από το ΚΑΣ στο ηλεκτρονικό εισιτήριο στους αρχαιολογικούς χώρους

«Ναι» είπε το ΚΑΣ στο ηλεκτρονικό εισιτήριο στους αρχαιολογικούς χώρους, με την εφαρμογή του να αφορά…