Το όζον αποκαθίσταται στους πόλους, μειώνεται πάνω από την υπόλοιπη Γη

Το όζον που προστατεύει τη Γη από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, μπορεί σταδιακά να αποκαθίσταται πάνω…