Αρκτική: Χαμηλά επίπεδα ρεκόρ του όζοντος

Η μείωση του στρώματος του όζοντος, της ασπίδας αυτής προστασίας της ζωής στη Γη από τα…

Το όζον αποκαθίσταται στους πόλους, μειώνεται πάνω από την υπόλοιπη Γη

Το όζον που προστατεύει τη Γη από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, μπορεί σταδιακά να αποκαθίσταται πάνω…