Αδ. Γεωργιάδης: «Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου στην καταπολέμηση ανισοτήτων στην αγορά εργασίας»

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει, καθώς και το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής γυναικών και…

Η “ΕΡΓΑΝΗ” επιβεβαιώνει ότι η αγορά εργασίας αντέχει

Διαβάζοντας και αναλύοντας κανείς τα στοιχεία της “ΕΡΓΑΝΗ” για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, καταλήγει στο…