Τι είναι η κάμψη πέους, πού οφείλεται;

Ποια θεραπεία ενδείκνυται Εκτός από τον πόνο και τη σεξουαλική δυσλειτουργία, η νόσος γίνεται αιτία ντροπής…