Νέος Επίσκοπος Σταυροπηγίου ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ψωίνος

Ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Ψωίνος εξελέγη πρόσφατα ως Τιτουλάριος Επίσκοπος με τον τίτλο της Επισκοπής Σταυροπηγίου. Η…