Νέο έξυπνο κινητό που συνδέεται με άλλες συσκευές

Το νέο έξυπνο κινητό τηλέφωνο με βασικό χαρακτηριστικό την ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας του και…