Πρόσφυγες και ντόπιοι άταφοι ήρωες του έπους του ΄40

Μικρά παιδιά ήρθαν στην Ελλάδα πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία κι εγκαταστάθηκαν στον Κουκλουτζά, στο Χαρμάνκιόι…