Εθελοντικός καθαρισμός της παραλίας Αλυκής Κίτρους

Την παραλία Αλυκής Κίτρους, που αποτελεί τμήμα προστατευόμενης περιοχής Natura 2000, καλούνται να καθαρίσουν εθελοντές, που…