Γίνεται έκκληση να σωθεί το Σπίτι του φύλακα της αλυκής Αγγελοχωρίου

Από τη δεκαετία του 1950 στέκει στην παραλία του Αγγελοχωρίου ένα μικρό κτίσμα που αποτέλεσε αρχικά…