ΑΠΔΠΧ: Όχι στη δημοσιοποίηση των μικροχρηματοδοτών των κομμάτων

Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων είναι η δημοσιοποίηση από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής…