Δ. Μάρδας: Συνέχιση επαφών και καταγραφής προβλημάτων της Θεσσαλονίκης

Με τη συνέχιση των επισκέψεων σε χώρους εργασίας και την αρχική επισήμανση κυρίων προβλημάτων τους πέρασε…