Θ. Καράογλου: “Το σύστημα υγείας στην πατρίδα μας ενισχύεται και θωρακίζεται”

Συναντήσεις με τους Διοικητές της 3ης και της 4ης Υ.Π.Ε. και τις Διοικήσεις νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης…

YouTube
YouTube