Έχει δημιουργηθεί παγκόσμιο ταμείο για την διαφύλαξη της φύσης

Η ΟΗΕ καλεί για αυξημένη συμμετοχή στη χρηματοδότηση. Έχει δημιουργηθεί νέο παγκόσμιο ταμείο για τη βιοποικιλότητα,…