Γιατί ζεσταινόμαστε στους 30°C ενώ η εσωτερική μας θερμοκρασία είναι 36°C;

Το σώμα μας έχει εσωτερική θερμοκρασία περίπου 36,6°C καθότι πρέπει να είναι αρκετά υψηλή για να…