ΕΕ: Το EFSF ενέκρινε όγδοη μείωση του εντόκου περιθωρίου για την Ελλάδα, ύψους 122,5 εκατ. ευρώ

Το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) αποφάσισε σήμερα να μειώσει στο μηδέν το…

EFSF: Εξάλειψη της προσαύξησης επιτοκίου για δάνειο της Ελλάδας

Η απόφαση αφορά στην προσαύξηση επιτοκίου 2% για δάνειο ύψους 11,3 δισ. ευρώ που είχε πάρει…