Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης για όλους

Τι ακόμη προβλέπεται στην ίδια τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή; Το οριστικό τέλος της εισφοράς αλληλεγγύης…