Οι μισές γυναίκες δεν απολαμβάνουν την ερωτική τους ζωή – Που οφείλεται αυτό;

Ποιοι είναι οι προβληματισμοί και γιατί δεν ικανοποιούνται από την σεξουαλική τους ζωή Έρευνα σχετικά με…