Στ. Κασσελάκη: Ομιλία σήμερα στην ετήσια γενική συνέλευση των μελών του ΣΕΒ

Ομιλία Στ. Κασσελάκη δυο νμέρες μετά τις εκλογές Ομιλία στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών…