Συμμετοχή της υφυπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δ. Μιχαηλίδου στην Ετήσια Σύνοδο Concordia

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, συμμετείχε μετά από πρόσκληση, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης…